پرداخت حقوق مستمری‌بگیران از بیستم هرماه

پرداخت حقوق مستمری‌بگیران از بیستم هرماه
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از ابلاغ برنامه و بودجه مصوب سال جاری سازمان خبر داد.

پرداخت حقوق مستمری‌بگیران از بیستم هرماه

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از ابلاغ برنامه و بودجه مصوب سال جاری سازمان خبر داد.
پرداخت حقوق مستمری‌بگیران از بیستم هرماه

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...