پیش بینی نتیجه دربی ۸۲/ اشتباهات داوری  قبل از دربی به کمک سرخابی ها آمد!

پیش بینی نتیجه دربی ۸۲/ اشتباهات داوری  قبل از دربی به کمک سرخابی ها آمد!

برنامه  ۲۳ فروردین  نود با محوریت بررسی هفته بیست و پنجم لیگ برتر و حواشی پیش از دربی ۸۲ از ساعت ۲۲:۳۶ از شبکه سه آغاز شد.

پیش بینی نتیجه دربی ۸۲/ اشتباهات داوری  قبل از دربی به کمک سرخابی ها آمد!

(image)

برنامه  ۲۳ فروردین  نود با محوریت بررسی هفته بیست و پنجم لیگ برتر و حواشی پیش از دربی ۸۲ از ساعت ۲۲:۳۶ از شبکه سه آغاز شد.
پیش بینی نتیجه دربی ۸۲/ اشتباهات داوری  قبل از دربی به کمک سرخابی ها آمد!

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...