کوتاهی ایران در قبال عهدشکنی غربی ها دلیلی است بر ترغیب دشمنان به عهدشکنی های بیشتر

کوتاهی ایران در قبال عهدشکنی غربی ها دلیلی است بر ترغیب دشمنان به عهدشکنی های بیشتر

رئیس کمیته هسته ای کمیسیون انرژی مجلس گفت: تا زمانی که ایران در مقابل عهدشکنی های غرب به ویژه آمریکا کوتاه بیاید دشمنان ترغیب می‌شوند تا تهدیدهایشان را علیه ایران بیشتر کنند.

کوتاهی ایران در قبال عهدشکنی غربی ها دلیلی است بر ترغیب دشمنان به عهدشکنی های بیشتر

(image)

رئیس کمیته هسته ای کمیسیون انرژی مجلس گفت: تا زمانی که ایران در مقابل عهدشکنی های غرب به ویژه آمریکا کوتاه بیاید دشمنان ترغیب می‌شوند تا تهدیدهایشان را علیه ایران بیشتر کنند.
کوتاهی ایران در قبال عهدشکنی غربی ها دلیلی است بر ترغیب دشمنان به عهدشکنی های بیشتر

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...