یادواره شهید شهریاری در دانشگاه پیام‌نور زنجان برگزار شد

یادواره شهید شهریاری در دانشگاه پیام‌نور زنجان برگزار شد

یادواره دانشمند شهید مجید شهریاری با حضور استادان، دانشجویان و خانواده شهید شهریاری در دانشگاه پیام‌نور زنجان برگزار شد.

یادواره شهید شهریاری در دانشگاه پیام‌نور زنجان برگزار شد

(image)

یادواره دانشمند شهید مجید شهریاری با حضور استادان، دانشجویان و خانواده شهید شهریاری در دانشگاه پیام‌نور زنجان برگزار شد.
یادواره شهید شهریاری در دانشگاه پیام‌نور زنجان برگزار شد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...