۶ هزار پناهجوی خردسال در آلمان ناپدید شده‌اند

۶ هزار پناهجوی خردسال در آلمان ناپدید شده‌اند

یک رسانه آلمانی از ناپدید شدن ۶ هزار پناهجوی خردسال در آلمان از سال گذشته به این سو خبر داد.

۶ هزار پناهجوی خردسال در آلمان ناپدید شده‌اند

(image)

یک رسانه آلمانی از ناپدید شدن ۶ هزار پناهجوی خردسال در آلمان از سال گذشته به این سو خبر داد.
۶ هزار پناهجوی خردسال در آلمان ناپدید شده‌اند

بک لینک رنک 7

ممکن است بپسندید...