‌تحصیل حدود 70 هزار دانش آموزان هرمزگانی در مدارس ناایمن ‌

‌تحصیل حدود 70 هزار دانش آموزان هرمزگانی در مدارس ناایمن ‌
‌مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با اشاره به نیاز سه هزار و 600 میلیارد ریالی برای ایمن سازی مدارس نا‌ایمن استان‌، گفت: حدود 70هزار نفر از دانش آموزان استان در مدارس نا‌ایمن تحصیل می‌کنند که تامین اعتبار مورد نیاز برای رفع مشکلات این مدارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

‌تحصیل حدود 70 هزار دانش آموزان هرمزگانی در مدارس ناایمن ‌

‌مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با اشاره به نیاز سه هزار و 600 میلیارد ریالی برای ایمن سازی مدارس نا‌ایمن استان‌، گفت: حدود 70هزار نفر از دانش آموزان استان در مدارس نا‌ایمن تحصیل می‌کنند که تامین اعتبار مورد نیاز برای رفع مشکلات این مدارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
‌تحصیل حدود 70 هزار دانش آموزان هرمزگانی در مدارس ناایمن ‌

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...