8 خرداد افتتاحیه مجلس دهم

8 خرداد افتتاحیه مجلس دهم
مراسم اختتامیه مجلس نهم در روز سه شنبه ٤ خرداد و افتتاحیه مجلس دهم در روز شنبه ٨ خرداد ماه برگزار می‌شود.

8 خرداد افتتاحیه مجلس دهم

مراسم اختتامیه مجلس نهم در روز سه شنبه ٤ خرداد و افتتاحیه مجلس دهم در روز شنبه ٨ خرداد ماه برگزار می‌شود.
8 خرداد افتتاحیه مجلس دهم

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...