آئین بزرگداشت عطار نیشابوری در فرهنگسرای عطار

آئین بزرگداشت عطار نیشابوری در فرهنگسرای عطار

«هفت شهر عشق» عنوان برنامه ای است که همزمان با روز بزرگداشت عطار نیشابوری، با حضور حمیدرضا شکارسری و هرمز علی‌پور در فرهنگسرای عطار نیشابوری برگزار می‌شود.

آئین بزرگداشت عطار نیشابوری در فرهنگسرای عطار

(image)

«هفت شهر عشق» عنوان برنامه ای است که همزمان با روز بزرگداشت عطار نیشابوری، با حضور حمیدرضا شکارسری و هرمز علی‌پور در فرهنگسرای عطار نیشابوری برگزار می‌شود.
آئین بزرگداشت عطار نیشابوری در فرهنگسرای عطار

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

ممکن است بپسندید...