«آرمان» کاسپین نشد

«آرمان» کاسپین نشد
در حالی حدود یک ماه از دریافت مجوز موسسه اعتباری آرمان ایرانیان می‌گذرد که با وجود تغییر نام این موسسه در ماههای اخیر به “کاسپین”، هنوز هیچ تغییری در تابلوهای آن مشاهده نمی‌شود.

«آرمان» کاسپین نشد

در حالی حدود یک ماه از دریافت مجوز موسسه اعتباری آرمان ایرانیان می‌گذرد که با وجود تغییر نام این موسسه در ماههای اخیر به “کاسپین”، هنوز هیچ تغییری در تابلوهای آن مشاهده نمی‌شود.
«آرمان» کاسپین نشد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...