آمریکا موضع خود را نسبت به انتخابات پارلمانی سوریه اعلام کرد

آمریکا موضع خود را نسبت به انتخابات پارلمانی سوریه اعلام کرد
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن انتخابات پارلمانی سوریه را قانونی نمی‌داند چرا که بیانگر اراده مردم این کشور نیست.

آمریکا موضع خود را نسبت به انتخابات پارلمانی سوریه اعلام کرد

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن انتخابات پارلمانی سوریه را قانونی نمی‌داند چرا که بیانگر اراده مردم این کشور نیست.
آمریکا موضع خود را نسبت به انتخابات پارلمانی سوریه اعلام کرد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...