اگر احمدی‌نژاد برگردد خودم را می‌کشم!

اگر احمدی‌نژاد برگردد خودم را می‌کشم!
می‌گویند محمود احمدی‌نژاد به سبک خودش فعالیت‌های انتخاباتی‌ را شروع کرده است. سفرهای استانی می‌رود و سخنرانی می‌کند.

اگر احمدی‌نژاد برگردد خودم را می‌کشم!

می‌گویند محمود احمدی‌نژاد به سبک خودش فعالیت‌های انتخاباتی‌ را شروع کرده است. سفرهای استانی می‌رود و سخنرانی می‌کند.
اگر احمدی‌نژاد برگردد خودم را می‌کشم!

بک لینک رنک 3

wolrd press news

ممکن است بپسندید...