ایجاد 17 مرکز ناباروی جدید در سال 95/ حمایت مالی از زوج‌های نابارور

ایجاد 17 مرکز ناباروی جدید در سال 95/ حمایت مالی از زوج‌های نابارور
معاون درمان وزارت بهداشت برخی اولویت‌های حوزه درمان در سال جدید را برشمرد و در عین حال از تجهیز و بهسازی 24 مرکز درمان ناباروری، راه‌اندازی و ساخت 17 مرکز جدید درمان ناباروری در راستای برنامه حمایت از زوج‌های نابارور خبر داد.

ایجاد 17 مرکز ناباروی جدید در سال 95/ حمایت مالی از زوج‌های نابارور

معاون درمان وزارت بهداشت برخی اولویت‌های حوزه درمان در سال جدید را برشمرد و در عین حال از تجهیز و بهسازی 24 مرکز درمان ناباروری، راه‌اندازی و ساخت 17 مرکز جدید درمان ناباروری در راستای برنامه حمایت از زوج‌های نابارور خبر داد.
ایجاد 17 مرکز ناباروی جدید در سال 95/ حمایت مالی از زوج‌های نابارور

بک لینک رنک 1

wolrd press news

ممکن است بپسندید...