بدهی که هنوز به سینما پرداخت نشده

بدهی که هنوز به سینما پرداخت نشده
رییس شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما با بیان اینکه هنوز بدهی وزارت کشور به این شورا پابرجاست، گفت: علاوه بر وزارت کشور، اداره کل ارشاد اصفهان هم به ما بدهکار شده و جالب است ضامنی هم که معرفی کرده، به روی مبارک خود نمی‌آورد.

بدهی که هنوز به سینما پرداخت نشده

رییس شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما با بیان اینکه هنوز بدهی وزارت کشور به این شورا پابرجاست، گفت: علاوه بر وزارت کشور، اداره کل ارشاد اصفهان هم به ما بدهکار شده و جالب است ضامنی هم که معرفی کرده، به روی مبارک خود نمی‌آورد.
بدهی که هنوز به سینما پرداخت نشده

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...