برگزاری اردوی جهادی دانشجویان شیرازی به یاد مرحوم جلال‌فرد

برگزاری اردوی جهادی دانشجویان شیرازی به یاد مرحوم جلال‌فرد

گروه جهادی پیمان متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز در نظر دارد اردوی جهادی خود را در روستای گوراسپید نور‌آباد و به یاد مرحوم جلال‌فرد برگزار کند.

برگزاری اردوی جهادی دانشجویان شیرازی به یاد مرحوم جلال‌فرد

(image)

گروه جهادی پیمان متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز در نظر دارد اردوی جهادی خود را در روستای گوراسپید نور‌آباد و به یاد مرحوم جلال‌فرد برگزار کند.
برگزاری اردوی جهادی دانشجویان شیرازی به یاد مرحوم جلال‌فرد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...