تاجگردون:پلکانی‌شدن بهای بنزین سیاسی بود

تاجگردون:پلکانی‌شدن بهای بنزین سیاسی بود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مصوبه امروز مجلس در مورد پلکانی شدن قیمت بنزین را کاملاً سیاسی توصیف کرد.

تاجگردون:پلکانی‌شدن بهای بنزین سیاسی بود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مصوبه امروز مجلس در مورد پلکانی شدن قیمت بنزین را کاملاً سیاسی توصیف کرد.
تاجگردون:پلکانی‌شدن بهای بنزین سیاسی بود

گوشی موبایل

ممکن است بپسندید...