تاریچخه کامل داربی‌های پایتخت

تاریچخه کامل داربی‌های پایتخت
تیم‌های استقلال و پرسپولیس تاکنون 81 بار به مصاف یکدیگر رفته‌اند که آبی‌ها 24 بار و سرخ‌ها 20 بار پیروز شده‌اند و 37 بازی نیز مساوی شده است.

تاریچخه کامل داربی‌های پایتخت

تیم‌های استقلال و پرسپولیس تاکنون 81 بار به مصاف یکدیگر رفته‌اند که آبی‌ها 24 بار و سرخ‌ها 20 بار پیروز شده‌اند و 37 بازی نیز مساوی شده است.
تاریچخه کامل داربی‌های پایتخت

بک لینک رنک 5

ممکن است بپسندید...