تدبیری که سهم قاچاق سیگار را به ۷۰ درصد افزایش می‌دهد

تدبیری که سهم قاچاق سیگار را به ۷۰ درصد افزایش می‌دهد

رئیس انجمن تولیدکنندگان کالای دخانی گفت: در صورت افزایش قیمت خرده فروشی سیگار از محل اخذ عوارض در قانون بودجه ۹۵، سهم سیگار قاچاق در بازار از ۳۰ درصد فعلی به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید.

تدبیری که سهم قاچاق سیگار را به ۷۰ درصد افزایش می‌دهد

(image)

رئیس انجمن تولیدکنندگان کالای دخانی گفت: در صورت افزایش قیمت خرده فروشی سیگار از محل اخذ عوارض در قانون بودجه ۹۵، سهم سیگار قاچاق در بازار از ۳۰ درصد فعلی به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید.
تدبیری که سهم قاچاق سیگار را به ۷۰ درصد افزایش می‌دهد

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ

ممکن است بپسندید...