رهبر انقلاب اسلامی از شعر و ادبیات رضایت دارند/ شهید مرتضی آوینی هنرمندی بی‌قرار بود

رهبر انقلاب اسلامی از شعر و ادبیات رضایت دارند/ شهید مرتضی آوینی هنرمندی بی‌قرار بود

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری گفت: مدیران و دولت در حدی که سینما و موسیقی را تحویل می‌گیرد شعر را تحویل نمی‌گیرد، اما تمام بار سبک ادبی انقلاب اسلامی به دوش ادبیات است.

رهبر انقلاب اسلامی از شعر و ادبیات رضایت دارند/ شهید مرتضی آوینی هنرمندی بی‌قرار بود

(image)

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری گفت: مدیران و دولت در حدی که سینما و موسیقی را تحویل می‌گیرد شعر را تحویل نمی‌گیرد، اما تمام بار سبک ادبی انقلاب اسلامی به دوش ادبیات است.
رهبر انقلاب اسلامی از شعر و ادبیات رضایت دارند/ شهید مرتضی آوینی هنرمندی بی‌قرار بود

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

ممکن است بپسندید...