سازمان ملل ۵ محور اصلی مذاکرات صلح یمن را اعلام کرد

سازمان ملل ۵ محور اصلی مذاکرات صلح یمن را اعلام کرد

فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن اعلام کرد دستور کار گفت‌وگوهای کویت شامل ۵ محور اصلی ِآتش بس، عقب نشینی از شهرها، تحویل سلاح، شروع به کار نهادهای دولتی و پرونده اسیران و بازداشتی ها است.

سازمان ملل ۵ محور اصلی مذاکرات صلح یمن را اعلام کرد

(image)

فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن اعلام کرد دستور کار گفت‌وگوهای کویت شامل ۵ محور اصلی ِآتش بس، عقب نشینی از شهرها، تحویل سلاح، شروع به کار نهادهای دولتی و پرونده اسیران و بازداشتی ها است.
سازمان ملل ۵ محور اصلی مذاکرات صلح یمن را اعلام کرد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...