ستاد مبارزه با قاچاق باید به قرارگاه فرماندهی تبدیل شود

ستاد مبارزه با قاچاق باید به قرارگاه فرماندهی تبدیل شود

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این ستاد باید قرارگاه فرماندهی عملیات مبارزه با قاچاق کالا با همان ویژگی قرارگاهی باشد.

ستاد مبارزه با قاچاق باید به قرارگاه فرماندهی تبدیل شود

(image)

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این ستاد باید قرارگاه فرماندهی عملیات مبارزه با قاچاق کالا با همان ویژگی قرارگاهی باشد.
ستاد مبارزه با قاچاق باید به قرارگاه فرماندهی تبدیل شود

بک لینک رنک 5

خبرگزاری اصفحان

ممکن است بپسندید...