سند ملی راهبرد انرژی کشور تصویب شد

سند ملی راهبرد انرژی کشور تصویب شد

در جلسه امروز شورای عالی انرژی به ریاست معاون اول رئیس جمهور، سند ملی راهبرد انرژی کشور به تصویب رسید.

سند ملی راهبرد انرژی کشور تصویب شد

(image)

در جلسه امروز شورای عالی انرژی به ریاست معاون اول رئیس جمهور، سند ملی راهبرد انرژی کشور به تصویب رسید.
سند ملی راهبرد انرژی کشور تصویب شد

بک لینک رنک 4

ممکن است بپسندید...