فعالان قرآنی صبر خود را بالا ببرند/سبک زندگی قرآنی را جدی دنبال می‌کنیم

فعالان قرآنی صبر خود را بالا ببرند/سبک زندگی قرآنی را جدی دنبال می‌کنیم
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت:‌ ما درصدد هستیم که بتوانیم بخش‌های محتوایی و پژوهشی را در سازمان بیشتر تقویت کنیم چرا که جامعه نیازمند بحث‌های محتوایی است و از این طریق بیشتر می‌توانیم مسائل قرآنی را در جامعه ترویج دهیم.

فعالان قرآنی صبر خود را بالا ببرند/سبک زندگی قرآنی را جدی دنبال می‌کنیم

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت:‌ ما درصدد هستیم که بتوانیم بخش‌های محتوایی و پژوهشی را در سازمان بیشتر تقویت کنیم چرا که جامعه نیازمند بحث‌های محتوایی است و از این طریق بیشتر می‌توانیم مسائل قرآنی را در جامعه ترویج دهیم.
فعالان قرآنی صبر خود را بالا ببرند/سبک زندگی قرآنی را جدی دنبال می‌کنیم

بک لینک رنک 4

wolrd press news

ممکن است بپسندید...