مرافعه دولتی‌ها این‌بار سر «واردات گندم»/ نعمت‌زاده یا حجتی؛ حق با چه کسی است؟

مرافعه دولتی‌ها این‌بار سر «واردات گندم»/ نعمت‌زاده یا حجتی؛ حق با چه کسی است؟

مرافعه‌ آقایان دولتی بر سر واردات گندم ادامه دارد؛ یک سوی ماجرا وزیر کشاورزی که مخالف واردات به‌دلیل حمایت از تولید است، قرار دارد. سوی دیگر نعمت‌زاده یکسره بر طبل واردات می‌کوبد!

مرافعه دولتی‌ها این‌بار سر «واردات گندم»/ نعمت‌زاده یا حجتی؛ حق با چه کسی است؟

(image)

مرافعه‌ آقایان دولتی بر سر واردات گندم ادامه دارد؛ یک سوی ماجرا وزیر کشاورزی که مخالف واردات به‌دلیل حمایت از تولید است، قرار دارد. سوی دیگر نعمت‌زاده یکسره بر طبل واردات می‌کوبد!
مرافعه دولتی‌ها این‌بار سر «واردات گندم»/ نعمت‌زاده یا حجتی؛ حق با چه کسی است؟

بک لینک رنک 4

ممکن است بپسندید...