معدوم کردن ۱.۵ میلیون كیلو غذای فاسد در نوروز

معدوم کردن ۱.۵ میلیون كیلو غذای فاسد در نوروز

رئیس مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت، آخرین آمار معدوم شدن غذاهای فاسد در ایام نوروز را یك میلیون و ۵۰۰ هزار كیلوگرم اعلام كرد و گفت: بیشترین تخلفات در استانهای فارس،خراسان رضوی و تهران بوده است

معدوم کردن ۱.۵ میلیون كیلو غذای فاسد در نوروز

(image)

رئیس مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت، آخرین آمار معدوم شدن غذاهای فاسد در ایام نوروز را یك میلیون و ۵۰۰ هزار كیلوگرم اعلام كرد و گفت: بیشترین تخلفات در استانهای فارس،خراسان رضوی و تهران بوده است
معدوم کردن ۱.۵ میلیون كیلو غذای فاسد در نوروز

بک لینک رنک 6

بازی

ممکن است بپسندید...