نصف‌بودن دیه هیچ ضرری به شخصیت زن نمی‌زند

نصف‌بودن دیه هیچ ضرری به شخصیت زن نمی‌زند
یک عضو هیئت علمی مدرسه عالی معصومیه قم گفت: نصف‌بودن دیه هیچ ضرری به شخصیت زن نمی‌زند و توهین و تحقیر نیست و حتی احترام به زن هم است.

نصف‌بودن دیه هیچ ضرری به شخصیت زن نمی‌زند

یک عضو هیئت علمی مدرسه عالی معصومیه قم گفت: نصف‌بودن دیه هیچ ضرری به شخصیت زن نمی‌زند و توهین و تحقیر نیست و حتی احترام به زن هم است.
نصف‌بودن دیه هیچ ضرری به شخصیت زن نمی‌زند

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...