وظیفه جامعه جهانی برنامه‌ریزی برای ریشه‌کنی اندیشه‌های تروریسم است

وظیفه جامعه جهانی برنامه‌ریزی برای ریشه‌کنی اندیشه‌های تروریسم است
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار نخست وزیر ایتالیا با تأکید بر سوابق تاریخی و تمدنی ایتالیا گفت: کتاب‌های دینی و تاریخی ما، شما و دنیا، از مشترکات فرهنگی می‌گویند که در کنار رفت‌وآمدهای تاریخی، گاه شاهد اختلافات شدید بود.

وظیفه جامعه جهانی برنامه‌ریزی برای ریشه‌کنی اندیشه‌های تروریسم است

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار نخست وزیر ایتالیا با تأکید بر سوابق تاریخی و تمدنی ایتالیا گفت: کتاب‌های دینی و تاریخی ما، شما و دنیا، از مشترکات فرهنگی می‌گویند که در کنار رفت‌وآمدهای تاریخی، گاه شاهد اختلافات شدید بود.
وظیفه جامعه جهانی برنامه‌ریزی برای ریشه‌کنی اندیشه‌های تروریسم است

خرید بک لینک

سپهر نیوز

ممکن است بپسندید...