پول نفت ایران را به یورو می‌دهیم/به خاطر تحریم‌ها از پروژه خط لوله صلح خارج شدیم

پول نفت ایران را به یورو می‌دهیم/به خاطر تحریم‌ها از پروژه خط لوله صلح خارج شدیم

وزیر نفت و گاز هند گفت: ایران مبلغ قابل توجهی از هند بابت فروش نفت طلبکار است و ما همیشه به دنبال پرداخت بدهی خود و گسترش سطح همکاری‌ها بوده‌ایم.

پول نفت ایران را به یورو می‌دهیم/به خاطر تحریم‌ها از پروژه خط لوله صلح خارج شدیم

(image)

وزیر نفت و گاز هند گفت: ایران مبلغ قابل توجهی از هند بابت فروش نفت طلبکار است و ما همیشه به دنبال پرداخت بدهی خود و گسترش سطح همکاری‌ها بوده‌ایم.
پول نفت ایران را به یورو می‌دهیم/به خاطر تحریم‌ها از پروژه خط لوله صلح خارج شدیم

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...