کاری که «خودرو» با رشد اقتصادی می‌کند

کاری که «خودرو» با رشد اقتصادی می‌کند
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال 95 به بیش از 6 درصد خواهد رسید و در این بین صنعت خودرو را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی خوانده است.

کاری که «خودرو» با رشد اقتصادی می‌کند

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال 95 به بیش از 6 درصد خواهد رسید و در این بین صنعت خودرو را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی خوانده است.
کاری که «خودرو» با رشد اقتصادی می‌کند

بک لینک رنک 3

سپهر نیوز

ممکن است بپسندید...