یارانه ۳ میلیون نفر در راستای بودجه ۹۴ حذف شد/ دولت در پرداخت یارانه غیرنقدی برای تولید و اشتغال دچار مشکل است

یارانه ۳ میلیون نفر در راستای بودجه ۹۴ حذف شد/ دولت در پرداخت یارانه غیرنقدی برای تولید و اشتغال دچار مشکل است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه دولت در پرداخت یارانه‌های غیرنقدی برای تولید و اشتغال دچار مشکل است، گفت: ۳ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در سال ۹۴ در راستای اجرای قانون بودجه حذف شدند.

یارانه ۳ میلیون نفر در راستای بودجه ۹۴ حذف شد/ دولت در پرداخت یارانه غیرنقدی برای تولید و اشتغال دچار مشکل است

(image)

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه دولت در پرداخت یارانه‌های غیرنقدی برای تولید و اشتغال دچار مشکل است، گفت: ۳ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در سال ۹۴ در راستای اجرای قانون بودجه حذف شدند.
یارانه ۳ میلیون نفر در راستای بودجه ۹۴ حذف شد/ دولت در پرداخت یارانه غیرنقدی برای تولید و اشتغال دچار مشکل است

بک لینک رنک 3

ممکن است بپسندید...