آشوب در جلسه فوق العاده پارلمان عراق

آشوب در جلسه فوق العاده پارلمان عراق
یک منبع آگاه در پارلمان عراق امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که “آشوبی” جلسه فوق العاده پارلمان را فراگرفت.

آشوب در جلسه فوق العاده پارلمان عراق

یک منبع آگاه در پارلمان عراق امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که “آشوبی” جلسه فوق العاده پارلمان را فراگرفت.
آشوب در جلسه فوق العاده پارلمان عراق

بک لینک رنک 3

عکس

ممکن است بپسندید...