آغازِ پایان داعش/ جنایت، تجاوز، شکست و دیگر هیچ

آغازِ پایان داعش/ جنایت، تجاوز، شکست و دیگر هیچ

داعش این روزها اما نه آن هیبت و جبروت گذشته را دارد، نه می‌جنگد؛ مثل یک شیر بی یال و دُم و اشکم، کِز کرده گوشه ای و سقوط متصرفاتش را تماشا می‌کند!

آغازِ پایان داعش/ جنایت، تجاوز، شکست و دیگر هیچ

(image)

داعش این روزها اما نه آن هیبت و جبروت گذشته را دارد، نه می‌جنگد؛ مثل یک شیر بی یال و دُم و اشکم، کِز کرده گوشه ای و سقوط متصرفاتش را تماشا می‌کند!
آغازِ پایان داعش/ جنایت، تجاوز، شکست و دیگر هیچ

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

ممکن است بپسندید...