ادامه کشمکش فرمانداری وشورا برسر کرایه‌ها

ادامه کشمکش فرمانداری وشورا برسر کرایه‌ها
افزایش کرایه‌های حمل ونقل عمومی بحث تازه‌ای نیست و معمولا در پایان هر سال شورای شهر تهران نرخ‌های جدید را بررسی و تصویب می‌کند.

ادامه کشمکش فرمانداری وشورا برسر کرایه‌ها

افزایش کرایه‌های حمل ونقل عمومی بحث تازه‌ای نیست و معمولا در پایان هر سال شورای شهر تهران نرخ‌های جدید را بررسی و تصویب می‌کند.
ادامه کشمکش فرمانداری وشورا برسر کرایه‌ها

فروش بک لینک

bluray movie download

ممکن است بپسندید...