اعضای جدید هیأت مدیره پست‌بانک‌ معرفی شدند

اعضای جدید هیأت مدیره پست‌بانک‌ معرفی شدند

مهندس حسن‌زاده رئیس هیأت مدیره پست‌ بانک ‌ایران با استناد به ماده ۲۹ اساسنامه این بانک، محمدحسین مهرانی‌اردبیلی و احتشام فلاح‌فر را به‌عنوان اعضای جدید هیأت مدیره منصوب و طی مراسمی معرفی شدند.

اعضای جدید هیأت مدیره پست‌بانک‌ معرفی شدند

(image)

مهندس حسن‌زاده رئیس هیأت مدیره پست‌ بانک ‌ایران با استناد به ماده ۲۹ اساسنامه این بانک، محمدحسین مهرانی‌اردبیلی و احتشام فلاح‌فر را به‌عنوان اعضای جدید هیأت مدیره منصوب و طی مراسمی معرفی شدند.
اعضای جدید هیأت مدیره پست‌بانک‌ معرفی شدند

فروش بک لینک

میهن دانلود

ممکن است بپسندید...