برای لبیک به ندای مقام معظم رهبری متوسل به شرکت های اقتصادی و دانش بنیان خواهیم شد

برای لبیک به ندای مقام معظم رهبری متوسل به شرکت های اقتصادی و دانش بنیان خواهیم شد

رئیس دانشگاه آزاد رشت گفت: برای لبیک به ندای مقام معظم رهبری در جهت تولید علم به ثروت، متوسل به شرکت های اقتصادی و دانش بنیان خواهیم شد.

برای لبیک به ندای مقام معظم رهبری متوسل به شرکت های اقتصادی و دانش بنیان خواهیم شد

(image)

رئیس دانشگاه آزاد رشت گفت: برای لبیک به ندای مقام معظم رهبری در جهت تولید علم به ثروت، متوسل به شرکت های اقتصادی و دانش بنیان خواهیم شد.
برای لبیک به ندای مقام معظم رهبری متوسل به شرکت های اقتصادی و دانش بنیان خواهیم شد

بک لینک رنک 7

car

ممکن است بپسندید...