بهار یارانه بگیران در هیاهوی حذف

بهار یارانه بگیران در هیاهوی حذف
اولین یارانه امسال هم به زودی و به روال ماههای قبل در حساب یارانه بگیران قرار می‌گیرد. این واریز در روزهای پر بحث بودجه 1395 و در بحبوحه اختلاف نظر بین مجلس و دولت برای حذف 24 و یا هفت میلیون یارانه بگیر انجام می‌شود. مشمولین حذفی که تا حدود سه ماه دیگر دریافتی آنها جرم و در حکم تصرف اموال عمومی خواهد بود.

بهار یارانه بگیران در هیاهوی حذف

اولین یارانه امسال هم به زودی و به روال ماههای قبل در حساب یارانه بگیران قرار می‌گیرد. این واریز در روزهای پر بحث بودجه 1395 و در بحبوحه اختلاف نظر بین مجلس و دولت برای حذف 24 و یا هفت میلیون یارانه بگیر انجام می‌شود. مشمولین حذفی که تا حدود سه ماه دیگر دریافتی آنها جرم و در حکم تصرف اموال عمومی خواهد بود.
بهار یارانه بگیران در هیاهوی حذف

فروش بک لینک

مرکز فیلم

ممکن است بپسندید...