تجارت با ارزهای ملی و حذف دلار حافظ ثبات پولی ایران و ترکیه است

تجارت با ارزهای ملی و حذف دلار حافظ ثبات پولی ایران و ترکیه است

مشاور سابق بانک مرکزی ایران گفت جایگزینی دلار آمریکا با ارزهای ملی در تراکنش‌های دوجانبه ایران و ترکیه به ثبات پولی دو کشور منجر خواهد شد.

تجارت با ارزهای ملی و حذف دلار حافظ ثبات پولی ایران و ترکیه است

(image)

مشاور سابق بانک مرکزی ایران گفت جایگزینی دلار آمریکا با ارزهای ملی در تراکنش‌های دوجانبه ایران و ترکیه به ثبات پولی دو کشور منجر خواهد شد.
تجارت با ارزهای ملی و حذف دلار حافظ ثبات پولی ایران و ترکیه است

bluray movie download

ممکن است بپسندید...