تجاوز جنسی؛ جنگ داخلی پنهان علیه دختران آمریکایی

تجاوز جنسی؛ جنگ داخلی پنهان علیه دختران آمریکایی

وضعیت نظامیان زن در ارتش آمریکا امروز به گونه‌ای است که احتمال تجاوز به یک نظامی زن آمریکایی توسط هم‌رزمان خود از احتمال تعرض، تجاوز یا کشته‌شدن بدست دشمن در میدان جنگ، بیش‌تر است.

تجاوز جنسی؛ جنگ داخلی پنهان علیه دختران آمریکایی

(image)

وضعیت نظامیان زن در ارتش آمریکا امروز به گونه‌ای است که احتمال تجاوز به یک نظامی زن آمریکایی توسط هم‌رزمان خود از احتمال تعرض، تجاوز یا کشته‌شدن بدست دشمن در میدان جنگ، بیش‌تر است.
تجاوز جنسی؛ جنگ داخلی پنهان علیه دختران آمریکایی

بک لینک رنک 6

دانلود فیلم جدید

ممکن است بپسندید...