تصمیم وزارت ارتباطات برای رهایی مردم از پیامک‌های مزاحم

تصمیم وزارت ارتباطات برای رهایی مردم از پیامک‌های مزاحم
مدتهاست دریافت گاه و بیگاه پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده موجب گلایه مردم و مسئولان شده و بر این اساس سازمان تنظیم مقررات به تازگی مقررات جدیدی در این زمینه وضع کرده است.

تصمیم وزارت ارتباطات برای رهایی مردم از پیامک‌های مزاحم

مدتهاست دریافت گاه و بیگاه پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده موجب گلایه مردم و مسئولان شده و بر این اساس سازمان تنظیم مقررات به تازگی مقررات جدیدی در این زمینه وضع کرده است.
تصمیم وزارت ارتباطات برای رهایی مردم از پیامک‌های مزاحم

بک لینک رنک 4

موزیک سرا

ممکن است بپسندید...