توافق ایران و 10 شرکت برتر کشتیرانی دنیا

توافق ایران و 10 شرکت برتر کشتیرانی دنیا
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از توافق با 10 شرکت برتر خطوط کشتیرانی خبر داد و گفت: ذهنیت همتایان خارجی کاملاً نسبت به ما مثبت است و قرار را بر همکاری مشترک با ما گذاشته‌اند. علت قطع همکاری آنها با ناوگان کشتیرانی ایران، تنها وضع تحریم‌ها بود و بلافاصله از روزی که تحریم‌ها برداشته شده است، ما با سیلی از مراجعات کشتیرانی‌های بزرگ دنیا به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مواجه شدیم.

توافق ایران و 10 شرکت برتر کشتیرانی دنیا

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از توافق با 10 شرکت برتر خطوط کشتیرانی خبر داد و گفت: ذهنیت همتایان خارجی کاملاً نسبت به ما مثبت است و قرار را بر همکاری مشترک با ما گذاشته‌اند. علت قطع همکاری آنها با ناوگان کشتیرانی ایران، تنها وضع تحریم‌ها بود و بلافاصله از روزی که تحریم‌ها برداشته شده است، ما با سیلی از مراجعات کشتیرانی‌های بزرگ دنیا به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مواجه شدیم.
توافق ایران و 10 شرکت برتر کشتیرانی دنیا

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

ممکن است بپسندید...