خارج شدن قطار دورود – اندیمشک از ریل

خارج شدن قطار دورود – اندیمشک از ریل
مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان گفت: مسیر راه‌آهن شمال جنوب همچنان مسدود است.

خارج شدن قطار دورود – اندیمشک از ریل

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان گفت: مسیر راه‌آهن شمال جنوب همچنان مسدود است.
خارج شدن قطار دورود – اندیمشک از ریل

فروش بک لینک

wolrd press news

ممکن است بپسندید...