در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر اساس اهداف برنامه ریزی شده در حوزه آموزش دانشگاه آزاد حرکت کنیم

در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر اساس اهداف برنامه ریزی شده در حوزه آموزش دانشگاه آزاد حرکت کنیم

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد رشت گفت: در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵باید بر اساس اهداف برنامه ریزی شده در حوزه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی حرکت کنیم.

در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر اساس اهداف برنامه ریزی شده در حوزه آموزش دانشگاه آزاد حرکت کنیم

(image)

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد رشت گفت: در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵باید بر اساس اهداف برنامه ریزی شده در حوزه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی حرکت کنیم.
در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر اساس اهداف برنامه ریزی شده در حوزه آموزش دانشگاه آزاد حرکت کنیم

خرید بک لینک

موسیقی

ممکن است بپسندید...