سرگردانی بیمه‌شدگان شخص ثالث

سرگردانی بیمه‌شدگان شخص ثالث
هر ساله با اعلام و ابلاغ مبلغ دیه از سوی قوه قضائیه، هشدار شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی و ستاد دیه کشور به مردم درخصوص ضرورت دریافت الحاقیه برای افزایش سقف تعهدات بیمه شخص ثالث دارندگان خودرو همتراز با مبلغ دیه جدید که به‌طور معمول هر ساله با رشد همراه است، آغاز می‌شود.

سرگردانی بیمه‌شدگان شخص ثالث

هر ساله با اعلام و ابلاغ مبلغ دیه از سوی قوه قضائیه، هشدار شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی و ستاد دیه کشور به مردم درخصوص ضرورت دریافت الحاقیه برای افزایش سقف تعهدات بیمه شخص ثالث دارندگان خودرو همتراز با مبلغ دیه جدید که به‌طور معمول هر ساله با رشد همراه است، آغاز می‌شود.
سرگردانی بیمه‌شدگان شخص ثالث

خرید بک لینک

bluray movie download

ممکن است بپسندید...