سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد تعیین شد

سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد تعیین شد

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۵ سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی را ۱۴.۵ درصد تعیین کردند.

سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد تعیین شد

(image)

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۵ سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی را ۱۴.۵ درصد تعیین کردند.
سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد تعیین شد

بک لینک رنک 5

استخدام

ممکن است بپسندید...