محسن ترکی داور شهرآورد 82/ کمیته داوران چه چیزی را کتمان می‌کند؟

محسن ترکی داور شهرآورد 82/ کمیته داوران چه چیزی را کتمان می‌کند؟
در حالی انتخاب ترکی برای قضاوت داربی 82 قطعی شده، مسئولان کمیته داوران اصرار دارند که بگویند هنوز داور داربی انتخاب نشده است.

محسن ترکی داور شهرآورد 82/ کمیته داوران چه چیزی را کتمان می‌کند؟

در حالی انتخاب ترکی برای قضاوت داربی 82 قطعی شده، مسئولان کمیته داوران اصرار دارند که بگویند هنوز داور داربی انتخاب نشده است.
محسن ترکی داور شهرآورد 82/ کمیته داوران چه چیزی را کتمان می‌کند؟

بک لینک رنک 4

مرکز فیلم

ممکن است بپسندید...