مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام تعیین شد

مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام تعیین شد

خورانی به عنوان مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام منصوب شد.

مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام تعیین شد

(image)

خورانی به عنوان مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام منصوب شد.
مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام تعیین شد

خرید بک لینک

استخدام

ممکن است بپسندید...