مصائب یک سربازمعلم مبتلا به سرطان

مصائب یک سربازمعلم مبتلا به سرطان
همین هفته گذشته بود که معلمان اهل روستای مرزی نوکجو در استان سیستان‌وبلوچستان برای نجات جان دانش‌آموزانشان فداکاری کردند. حمیدرضا گنگوزهی جانش را از دست داد و همکارش عبدالرئوف شهنوازی زخمی شد. آنها نماد ایثارگری معلمانی شدند که در مناطق مرزی ایران با شرایط سخت و امکانات کم درس می‌دهند و پیش می‌آید که از زندگی خود هم مایه می‌گذارند.

مصائب یک سربازمعلم مبتلا به سرطان

همین هفته گذشته بود که معلمان اهل روستای مرزی نوکجو در استان سیستان‌وبلوچستان برای نجات جان دانش‌آموزانشان فداکاری کردند. حمیدرضا گنگوزهی جانش را از دست داد و همکارش عبدالرئوف شهنوازی زخمی شد. آنها نماد ایثارگری معلمانی شدند که در مناطق مرزی ایران با شرایط سخت و امکانات کم درس می‌دهند و پیش می‌آید که از زندگی خود هم مایه می‌گذارند.
مصائب یک سربازمعلم مبتلا به سرطان

فروش بک لینک

خبر جدید

ممکن است بپسندید...