مواضع دیروز و امروز «آقای تکذیب»!

مواضع دیروز و امروز «آقای تکذیب»!
نماینده‌ای که این روزها از رسیدن به مجلس دهم باز مانده، روشی را برای ماندن در صدر اخبار ایران در پیش گرفته است. اگر سینمای ایران برای انتقاد و مخالفت مسعود فراستی دارد، سیاست ایران هم برای این مقوله فردی را به خود دیده است با نام احمد توکلی! ولی تفاوت این دو فرد ایستادن بر سر حرف‌هایشان است.

مواضع دیروز و امروز «آقای تکذیب»!

نماینده‌ای که این روزها از رسیدن به مجلس دهم باز مانده، روشی را برای ماندن در صدر اخبار ایران در پیش گرفته است. اگر سینمای ایران برای انتقاد و مخالفت مسعود فراستی دارد، سیاست ایران هم برای این مقوله فردی را به خود دیده است با نام احمد توکلی! ولی تفاوت این دو فرد ایستادن بر سر حرف‌هایشان است.
مواضع دیروز و امروز «آقای تکذیب»!

بک لینک رنک 4

فیلم سریال آهنگ

ممکن است بپسندید...