نیاز به گسترش سامانه‌های دفاع موشکی در خاورمیانه برای مقابله با ایران

نیاز به گسترش سامانه‌های دفاع موشکی در خاورمیانه برای مقابله با ایران

یک مجله تخصصی آمریکایی در گزارشی ایران هراسانه نوشت: آزمایش‌های موشکی ایران نشان‌دهنده نیاز منطقه به سامانه‌های ارتقاءیافته دفاع هوایی است.

نیاز به گسترش سامانه‌های دفاع موشکی در خاورمیانه برای مقابله با ایران

(image)

یک مجله تخصصی آمریکایی در گزارشی ایران هراسانه نوشت: آزمایش‌های موشکی ایران نشان‌دهنده نیاز منطقه به سامانه‌های ارتقاءیافته دفاع هوایی است.
نیاز به گسترش سامانه‌های دفاع موشکی در خاورمیانه برای مقابله با ایران

بک لینک رنک 6

اس ام اس جدید

ممکن است بپسندید...