هشت قرارداد ایران و ایتالیا اجرا شد/ ساچه، تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌ها

هشت قرارداد ایران و ایتالیا اجرا شد/ ساچه، تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن هشت تفاهم‌نامه و قرارداد بین ایران و ایتالیا خبر داد و گفت: قرار است بیمه ساچه ایتالیا پوشش‌های لازم بیمه‌ای را برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین ایران و ایتالیا انجام دهد.

هشت قرارداد ایران و ایتالیا اجرا شد/ ساچه، تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن هشت تفاهم‌نامه و قرارداد بین ایران و ایتالیا خبر داد و گفت: قرار است بیمه ساچه ایتالیا پوشش‌های لازم بیمه‌ای را برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین ایران و ایتالیا انجام دهد.
هشت قرارداد ایران و ایتالیا اجرا شد/ ساچه، تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌ها

بک لینک رنک 6

خرم خبر

ممکن است بپسندید...