کمیته محیط زیست و توسعه پایدار تشکیل شد

کمیته محیط زیست و توسعه پایدار تشکیل شد
رییس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تشکیل کمیته محیط زیست و توسعه پایدار با هدف پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و هم‌افزایی فعالیت‌های زیست محیطی ستادهای توسعه فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد.

کمیته محیط زیست و توسعه پایدار تشکیل شد

رییس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تشکیل کمیته محیط زیست و توسعه پایدار با هدف پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و هم‌افزایی فعالیت‌های زیست محیطی ستادهای توسعه فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد.
کمیته محیط زیست و توسعه پایدار تشکیل شد

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

ممکن است بپسندید...